Illawarra Billiards and Snooker Association
Illawarra Snooker Champion of Champions
The late Don Spence holds a record six titles
         
Winner Runner-Up High Break
1968 J. Morgan R. Chapman
1969 J. Morgan R. Chapman
1970 R. Chapman J. Hunter
1971 J. Meades R. Eales
1972 R. Cowan
1973 R. Cowan
1974 B. Short
1975 R. Cowan
1976 D. Spence
1977 R. Cowan
1978 D. Spence
1979 D. Targett
1980 D. Spence
1981 D. Spence
1982 S. Duncan J. Purcell
1983 D. Spence S. Duncan
1984 D. Spence S. Duncan
1985 C. Staples
1986 C. Staples
1987 C. Staples
1988 P. O'Jeda
1989 S. Duncan J. Purcell
1990 R. Coomber T. Green
1991 R. Coomber T. Green
1992 T. Zarvalis R. Coe
1993 J. Saliba D. Martin
1994 D. Martin S. Yates
1995 S. Yates V. King S. Yates, R. Coe -  68
1996 M. Batelic S. Duncan S. Duncan  -  76
1997 A. Hinks D. Martin D. Martin  -  62
1998 B. Williams M. Hough
1999 S. Duncan R. Coe S. Duncan - 113
2000 M. Batelic S. Yates S. Yates - 63
2000/01 M. Hough D. Martin M. Hough - 86
2001/02 P. West R. Hart
2002 T. Crinis D. Martin
2003 S. Duncan M. Hough
2004 D. Skvaric G. Emerton D. Skvaric  -  49
2005 S. Duncan M. Hough S. Duncan  -  57
2006 T. Crinis M. Hough M. Hough  -  70
2007 T. Crinis M. Hough J. St John  -  88
2008 T. Crinis M. Hough M. Hough  -  69
2009 T Zarvalis N White
2010 P.Miller M.Celin P.Miller  -  51  
2011 P.Miller M.Celin    
2012 M.Hough G.Crossingham N.White - 54  
2013 M.Hough N.White T.Crinis - 116  
2014 T.Crinis S.Duncan S.Duncan - 86  
2015 M.Hough C.Neloski P.Miller - 61  
2016 N.White D.VanDuin